Ako na efektívne skladové hospodárstvo

Druhy skladov a dôležitosť automatizácie skladu

07.02.2011 21:51

Automatizácia a rozdelenie skladov

Z hľadiska rastu produktivity práce a znižovaniu nákladov, je rozumné minimalizovať manuálnu prácu v skladoch a automatizovať prevádzku. Pre automatizáciu skladu sú zásadné počítače a technika (čítačky čiarových kódov, RFID tagy), no nemenej dôležitý je software (skladový systém), ktorý prispieva k integrácii medzi odberateľom a dodávateľom (nastavenie EDI komunikácie).

Sklad, ktorý čiastočne automatizoval uskladnenie či manipuláciu materiálu či tovar = automatizovaný sklad (hypermarkety). Ak je väčšina skladových činností riadená výpočtovou technikou bez zásahu človeka, hovoríme o plne automatizovanom sklade. Offline sklad, ktorý zvláda len najľahšie automatizované činnosti označujeme ako poloautomatizovaný a riadenie činností zabezpečuje operátor.

krytý sklad

Krytý sklad. Potrebujete krytý, otvorený či polokrytý sklad?

 

Rozdelenie skladov

Kvôli povahe skladovaného tovaru a materiálov, nárokoch na prehľadnosť rozmiestnenia a prístupu k tovaru aj bezpečnosti práce sa podľa povahy podnikania využíva iný druh skladu. Je vhodnejšie mať jeden veľký centrálny sklad, alebo viac malých "lokálnych" skladov v decentralizovanej sieti? K výpočtu slúži napríklad sieťová metóda, ktorá pomáha pri zvažovaní úspory nákladov na prepravu medzi jednotlivými skladmi, no zase vyššími nákladmi pri prevádzke viac skladov. Z hľadiska účelu rozlišujeme výrobné, odbytové a zásobovacie sklady.

Podľa toho či materiál v sklade podlieha skaze, alebo mu škodia poveternostné podmienky, potrebujeme iný typ skladu. Otvorené či polokryté sklady sa využívajú napríklad na skladovanie stavebných materiálov. Pre odbytový sklad sa najčastejšie využije krytý sklad, ktorého prevádzka stojí vyššie náklady. Skladový priestor môžete aj prenajímať čo je často výhodnejšie než vybudovanie skladu a prenájmu predchádza výpočet potrebnej skladovej plochy.

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode