Ako na efektívne skladové hospodárstvo

Materiálové hospodárstvo podniku

06.02.2011 17:20

Zásoby a zásobovanie

Zásoby sú dôležité kvôli plynulému chodu podniku: jednotlivé činnosti výrobného procesu zväčša nenasledujú priamo za sebou ani sa nevykonávajú na rovnakom mieste, preto musí podnik držať určité množstvo zásob.

Treba si uvedomiť, že v zásobách je dočasne uložené finančné prostriedky, preto je často výhodné držať čo najnižší stav zásob, no zároveň taký, ktorý umožňuje svižný chod firmy. Z hľadiska účtovníctva ich zaraďujeme do krátkodobého majetku.

zásobovanie a zásoby

Rozlišujeme tri skupiny:

  • Vstupné materiály, ktoré vchádzajú do výrobného procesu. Ide o pomocné či základné materiály podľa toho či tvoria podstatnú časť výrobku alebo ho len dopĺňajú, vždy tvoria súčasť výrobku. Technické/technologické materiály,do ktorých zaraďujeme náradie či baliace materiály.
  • Polo výrobky, ide hlavne o medziprodukty alebo súčasti kompletizujúce konečný výrobok.
  • Obchodné tovary, nepatria do vyššie spomenutých skupín. V tej istej forme idú do ďalšieho predaja.

Riadenie zásob

Každá objednávka sa musí podrobne sledovať a obsahovať informácie o množstve a druhu materiálu, jeho cene, druhu dopravy, spôsobu platby.

Obstarávací čas je celkový čas, do ktorého sa započítava čas dodávky, prepravy, spotreby materiálu a čas potrebný na manipuláciu s materiálom. Okrem neho sa používajú nasledovné metriky výkonnosti: ziskovosť zásob (koľko € zisku prinesie 1€ zásob), priemerná denná spotreba materiálu (kvôli plánovaniu zásob, dajú sa sledovať aj trendy), obrátkovosť zásob (počet obrátok a čas jednej obrátky).

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode