Ako na efektívne skladové hospodárstvo

Ako na efektívne skladové hospodárstvo

Sklad sú priestory určené pre skladovanie nejakého materiálu, surovín, výrobkov a tovarov tak, aby boli trvalo uchovávané v nezmenenom stave.

Spôsob zásobovania spolu so skladovaním často odlišuje úspešný podnik od neúspešného.

S týmito dvoma činnosťami sú spojené značné náklady pre každý výrobný či obchodný podnik. Obchodný model musí preto brať do úvahy tieto dva procesy, minimalizovať náklady a znížiť riziká spojené s časom či kvalitou dodávky tovaru.

Tento web nie je vyčerpavájucí zdroj, no zaoberá sa otázkami skladového hospodárstva, ktorým sa určite nevyhnete.

sklad papiera

Každý sklad je špecifický: Sklad papiera. 

 

Čo netreba prehliadnuť pri skladovom hospodárstve

 

  • Náklady na jednotlivé druhy zásob a ich skladovanie

Sú k dispozícií nejaké alternatívne vstupné materiály či polovýrobky?

  • Ako sa delia sklady a aké sú ich vlastnosti

Aký typ skladu je vhodný pre vašu firmu?

  • Vhodný systém skladovania

Aj jednotlivý biznis proces môže mať iný systém skladovania. Vyhovuje aktuálny systém všetkým procesom?

  • Veľkosť plochy a objemu priestoru skladu

Využívate väčšinu plochy skladu, máte rezervy, ktoré môžu ušetriť náklady? Vypočítajte aj potrebu obslužných plôch.

  • Riadenie skladového hospodárstva

Máte prepojené skladové hospodárstvo s ostatnými činnosťami podniku? Používate vhodný ekonomický software (napríklad Skladové hospodárstvo Helios Orange)? 

  • Prispôsobenie skladu na manipulácie s materiálom

Novinky

05.03.2011 17:13

Metódy riadenia zásob - metóda ABC, LIFO a FIFO, Just-in-time

V oblasti logistiky, dopravy a skladovom hospodárstve sa používa viacero metód riadenia zásob. Všetky volajú ekonómovia skratkami, takže čo vlastne znamenajú metóda ABC, FEFO, FIFO, LIFO, HIFO a JIT? A ktorá metóda riadenia zásob je optimálna pre váš sklad? Metódy riadenia zásob sú strategickým...
13.02.2011 12:25

Skladová a manipulačná technika

V malom sklade s niekoľkými stovkami položiek postačí aj jeden či dvaja skladníci, ktorí majú skladové zásoby dobre rozdelené do skupín a v sklade sa dobre orientujú. Vo veľkom sklade nie je možné zaobísť sa bez skladovacej a manipulačnej techniky. Do techniky zaraďujeme jednak stroje a zariadenia...

Sklady a manipulačná technika

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode